ข้อมูลสินค้า

ถุงกรองฝุ่น Bag filter

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากที่สุด การกำจัดมลพิษทางอากาศด้วยอุปกรณ์ดักจับฝุ่น โดยเน้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ในการเลือกอุปกรณ์นั้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของฝุ่น ที่สำคัญคือ ขนาดของฝุ่นที่ต้องการบำบัด
การกรองฝุ่นด้วยถุงกรอง ระบบถุงกรองสามารถบำบัดฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ มีข้อดีคือ ประสิทธิภาพสูงในการดักฝุ่นขนาดเล็ก ฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้ง เช่น ฝุ่นในอุตสาหกรรมผลิตยา สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ พลังงานที่ใช้และความดันลดไม่มาก และไม่เกิดน้ำเสีย ส่วนข้อเสียคือ มักมีขนาดใหญ่ ต้องการการบำรุงรักษามาก มีข้อจำกัดกับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูง และหากฝุ่นมีความชื้นจะทำให้เกิดการอุดตันภายในถุงกรอง
ในการออกแบบถุงกรองจะคิดประสิทธิภาพเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าถุงกรองจะมีขนาดพื้นที่เท่าใด แต่หากถุงกรองมีพื้นที่น้อยก็จะทำให้ความดันลด (Pressure drop) มีค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังทำให้ฝุ่นมีความเร็วในการพุ่งชนถุงกรองสูง ฝุ่นจะเกาะในเนื้อผ้ากรองแน่นกว่าถุงกรองที่มีพื้นที่มาก ทำให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการออกแบบถุงกรองก็คือ การหาขนาดของถุงกรองที่เหมาะสมนั่นเอง โดยสามารถคิดได้จากอัตราส่วนปริมาณอากาศที่ใช้ต่อพื้นที่ถุงกรอง (Air-to-Cloth ratio; A/C ratio หรือ Gas-to-Cloth ratio; G/O ratio) มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อตารางฟุต (ft3/min-ft2) A/C ratio ขึ้นอยู่กับระบบทำความสะอาดถุงกรอง

ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระบบ ได้แก่ 

  1. ระบบ Reverse Air: ในการทำความสะอาดจะเป่าอากาศไหลย้อน (Reverse) ในทิศตรงข้ามกับการกรอง ผ้ากรองที่นำมาใช้ทำจากผ้าทอ (Woven fabrics) ค่า A/C ratio ที่ใช้จะอยู่ในช่วงประมาณ 1 – 3 ft3/min-ft2 เป็นระบบการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด ในการใช้งานจึงต้องการพื้นที่ถุงกรองมากที่สุด แต่มีข้อดีคือ สามารถใช้ดักฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงได้
  2. ระบบ Shaking: เป็นการใช้การสั่นของถุงกรองเพื่อให้ฝุ่นที่ติดอยู่หลุดออกมา ระบบนี้ต้องการขนาดพื้นที่ในถุงกรองน้อยกว่าระบบ Reverse Air และราคาถูกกว่าระบบ Pulse Jet ค่า A/C ratio ที่ใช้มีค่าประมาณ 2 – 6 ft3/min-ft2
  3. ระบบ Pulse Jet: เป็นการใช้ก้อนอากาศ (Bubble) อัดเป็นจังหวะ (Pulse) เพื่อทำความสะอาดถุงกรอง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทำให้ความต้องการพื้นที่ในการกรองต่ำสุด ผ้ากรองที่ใช้ทำจากผ้าสักหลาด (Felted fabrics) ค่า A/C ratio ที่ใช้จะอยู่ในช่วงประมาณ 5 – 15 ft3/min-ft2 ข้อเสียคือ มีราคาสูงมาก และใช้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงไม่ได้ 


การทํางานของ Bag Filter 
เครื่อง Bag filter หรือถังกำจัดฝุ่น เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ ภายในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเครื่อง Bag Filter มีระบบทำความสะอาดถุงกรองฝุ่น “ Pulse Jet “ ซึ่งจะทำให้ฝุ่นต่างๆที่ติดอยู่ตามถุงกรองฝุ่นตกมายังด้านล่าง ฝุ่นที่อยู่ก้นถังทั้งหมดจะถูกลำเลียงออกสู่ด้สนนอกโดยอาศัย Air Lock

ท่านสามารถเข้าชม แคตตาล็อก

โดยบริษัทมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

และจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 

ทำให้สามารถสร้างประสิทธิภาพภายในองค์กรและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า .

กรุณาคลิ๊กเพื่อเปิดอ่าน

บริการของบริษัท สยาม ทีเค แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด 

ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้ากรองฝุ่น Filter bag & Needle Felt Fabrics สำหรับงานกรองฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกชนิด มีวัสดุผ้าให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ผ้า PP, PE, PPS, PTFE, PI Nomex, Ry โดยมีการเคลือบผิวผ้าหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ผลิตตามความต้องการของลูกค้าทุกขนาด วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท.

 

About Us

บริษัท สยาม ทีเค เเอนด์ พี ฟิลเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2545 ดำเนินธุรกิจนำ เข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท ถุงกรองฝุ่นตัดเย็บจากผ้ากรองฝุ่น PP, PE, PPS, PTFE, PI Nomex, Ry เป็นต้น คุณภาพสูง มีหลายชนิดตามความเหมาะสมของการใช้งาน สำหรับงานกรองฝุ่นในอุตสาหกรรมทุกชนิด


 

ขอบคุณท่านที่ได้เข้ามาเยียมชม เว็บไชต์ของเรา

Or tell us a little about yourself and sign up for news letter

JoomShaper