02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เครื่องเก็บฝุ่นแบบถึงกรอง (FABRIC FILTERS)

การกรองเป็นวิธีแยกอนุภาคออกจากกระแสแก๊สที่เก่าแก่ และใช้กัน แพร่หลายมากที่สุดวิธีหนึ่งโดยทั่วไปเครื่องกรองคือโครงสร้างที่เป็นรูพรุน ประกอยด้วยสารที่เป็นเม็ดเล็กหรือเส้นใย ซึ่งจะกักกัน
อนุภาคไว้ให้แก๊สไหลผ่านช่องว่างของเครื่องกรองเครื่องกรองในปัจจุบันสามารถกำจัดอนุภาคต่าง ๆ ที่มีขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่มองเห็นได้จนถึง ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
สำหรับถุงกรองโดยปกติทำด้วยผ้าทอ (Woven fabric) หรือผ้า สักหลาด (felted fabric) ชั้นฝุ่นที่สะสมอยู่บนผ้ากรองนี้จะช่วยกรองอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เครื่องกรองแบบถุงนี้ต้องทำความ
สะอาดเป็นครั้งคราว

กลไกในการจับอนุภาค


เมื่ออนุภาคเคลื่อนเข้าหาผ้ากรอง อนุภาคอาจถูกจับเนื่องจากกลไกหลายอย่างได้แก่ การสกัดกั้น การกระทบ การแพร่ การตกตะกอนด้วยแรงไฟฟ้า ความร้อนหรือแรงถ่วง  และการลอดผ่าน
(sieving) ซึ่งเป็นกลไกที่อนุภาคถูกกัก เพราะมีขนาดใหญ่เกินที่จะลอดผ่านช่องว่างได้กลไกที่สำคัญที่สุดในการจับอนุภาคด้วยเส้นใย คือ การสกัดกั้น การกระทบและการแพร่ ส่วนแรงถ่วงและแรงเนื่องจากความร้อนมีผลน้อย และแรงไฟฟ้า อาจมีความสำคัญหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่มีกลไกการลอดผ่าน สำหรับเครื่องกรองแบบถุงนั้นส่วนใหญ่การจับอนุภาคเกิดขึ้นในมวลของอนุภาค (การสกัดกั้น การกระทบ และการแพร่) จะมีผลในช่วงเวลาอันสั้นในระหว่างการกรองของแต่ละวงจรเท่านั้น เมื่อมีเค็กสะสมขึ้นการลอดผ่านจะเป็นกลไกที่สำคัญ

 

ลักษณะของหน่วยถุงกรอง (Baghouses)


หน่วยถุงกรอง (Baghouses) ประกอบด้วยถุงรองเป็นแถวๆ อยู่ในหน่วย (Compartment) หลายหน่วย โดยปกติถุงกรองมีรูปร่างเหมือนท่อทำด้วยผ้าทอหรือผ้าสักหลาด ที่หัวและท้ายของถุงใช้ metal
rings เป็นโครงยึดของทั้งถุงก็ได้แก๊สที่มีฝุ่นเมื่อไหลผ่านถุงกรอง อนุภาคจะค้างบนผิวของผ้ากรองในขณะที่แก๊สสะอาดถูกระบายสู่บรรยากาศ เมื่อชั้นฝุ่นสะสมจนหนาพอควรจะต้องทำ ความสะอาดถุงกรอง ทำให้ฝุ่นตกลงไปในถังพักซึ่งเอาออกโดยใช้ pneumatic หรือ serew conveyor การทำความสะอาดถุงกรองทำได้หลายวิธีแก๊สที่มีฝุ่นไหลเข้าสู่หน่วยถุงกรองโดยใช้พัดลมเป่า (เรียกว่า positive pressure baghouse)หรือใช้พัดลมดึงแก๊สให้ไหลผ่านหน่วย (เรียกว่า negative pressure baghouse) วิธีหลังนี้ทำให้โครงสร้างของเครื่องรองจะต้องแข็งแรงกว่าส่วนกรณีที่เป็น positive pressure อาจใช้โครงสร้างที่ไม่ต้องแข็งเท่า แต่มีข้อจัดเนื่องจากพัดลมอยู่ด้านแก๊สสกปรก ดังนั้น ใบพัดชำรุดได้ง่ายระบบการกรอง ใน baghouse มีการออกแบบลักษณะการรองเป็น 2 อย่าง คือ

  • ระบบการกรองภายใน (intenior filtration) แก๊สจะไหลเข้าเครื่องกรองทางด้านบน (top)หรือด้านล่าง (bottom)โดยผ่าน cellplste ซึ่งเป็นแผ่นโลหะบางๆ อยู่รอบๆ ปาถุงรองต่าง ๆ แผ่นนี้จะแยกแก๊ส
    สะอาดจากทางแก๊สเข้าของหน่วยการกรองแบบนี้อนุภาคถูกจับภายในถุง ส่วนอากาศสะอาดจะไหลผ่านออกมาด้านนอก
  • ระบบการกรองภายนอก (exterior filtration) กรณีนี้อนุภาคฝุ่นถูกจับที่ผิวด้านนอกของถุงรอง เนื่องจากแก๊สไหลจากด้านนอถุงผ่านไปยังด้านใน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี sage หรือ ring เป็นโครงยึด
    ภายใน (support) ตำแหน่งของท่อแก๊สเข้าของทั้ง 2 ระบบขึ้นอยู่กับโมเดล และบริษัทผู้ผลิตหน่วยถุงกรอง ถ้าแก๊สไหลเข้าทางด้านบนจะเด downwash ซึ่งการทำความสะอาดถุงในขณะที่ถุงกำลังกรองอยู่ วิธีนี้ทำให้หน่วยสามารถกรองแก๊สได้มากขึ้นก่อนที่จะทำความสะอาดถุงกรอง แต่ถ้าแก๊สไหลเข้าทางด้านล่างขอหน่วย ท่อเข้ามักอยู่ที่ใกล้กับส่วนบนของถังพักส่วนใหญ่ผู้ผลิตนิยมออกแบบชนิดนี้ แต่ต้องระวังมิให้ฝุ่นในถังพักฟุ้งกระจายได้

ถุงกรอง (Bags) ถุงกรองที่ใช้เป็นถุงรูปทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างๆ กัน มีความยาวตั้งแต่ 10 ถึง 40 rf (3.0 ถึง 12.2 m) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6 ถึง 18 นิ้ว
(15 ถึง 46 ซม.) โดยปกติจะแขวนถุงกรองในแนวตั้ง และติดหัวท้ายด้วยวงแหวน, cap, ตัวหนีบยึด (clamp)หรือเข็มกลัดสปริง (clasp)  ส่วนหน่วยถุงกรองที่มีการกรองแบบภายนอกมักใช้ถุง ซึ่งมี cageเป็นโครงยืดด้วยเข็มกลัดสปริงหน่วยถุงกรองนี้อาจทำเป็นหน่วยเดี่ยว (single units) หรือเป็นหน่วยรวม (compartmentalunits) ก็ได้ สำหรับหน่วยถุงกรองเดี่ยวใช้กับกระบวนการเล็กๆ และการเดินเครื่องที่ไม่ต่อเนื่อง ส่วนหน่วยรวมประกอบด้วยหน่วยถุงกรองมากกว่า 1 ขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้กับกระบวนการต่อเนื่อง ทั้ง 2 กรณีถุงกรองจะรวมกันอยู่ใน Shell ซึ่งทำด้วยโลหะวัสดุที่แข็ง

ถังพัก (Hoppers) ใช้สำหรับบรรจุฝุ่นที่เก็บได้ก่อนที่จะนำไปทิ้งหรือ ใช้ในกระบวนการใหม่ ปกติออกแบบให้มีความข้น 60° เพื่อให้ฝุ่นหล่นจากถังพักส่วนบนมายังที่เปิดด้านล่างได้ และอุปกรณ์ที่ช่วยเอาฝุ่นออกจากถังพัก นอกจากเอาฝุ่นออกเอง (manual clean out) อาจใช้ serew converyor, rotary valves