02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของเครื่องกรองแบบถุง (Advantages and Disadvantages)

ข้อได้เปรียบ ได้แก่
1. มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นสูง แม้ฝุ่นมีขนาดเล้ก
2. ค่าลงทุน (initial cost) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ ESP และสครับเบอร์
3. ค่าความดันลดและพลังงานที่ใช้เดินเครื่องไม่มากนัก
4. ฝุ่นที่เก็บได้แห้ง สามารถนำไปทิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้
5. ขจัดปัญหาน้ำเสีย

ข้อเสียเปรียบ ได้แก่
1. มีขนาดใหญ่อาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่ที่ต้องการสำหรับเครื่องกรอง
2. ต้องการการบำรุงรักษา (maintenance) มาก
3. มีข้อจำกัดในเรื่องอุณหภูมิของแก๊ส
4. อายุของถุงกรองอาจสั้น เนื่องจากสภาพกรด – ด่างของฝุ่นหรือแก๊ส
5. ใช้กับสารเปียกชื้นหรือเหนียวไม่ได้ เพราะทำให้ถุงอุดตันและทำความสะอาดยาก
6. ฝุ่นบางชนิดเมื่อสะสมไว้อาจเกิดติดไฟได้ ถ้ามีประกายไฟ ดังนั้นผ้ากรองจะไหม้ได้