02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิธีทำความสะอาดถุงกรอง (Bage Cleaning)

วิธีทำความสะอาดถุงกรองที่ให้มากที่สุดมี 3 วิธี วิธีที่เก่าแก่ที่สุด คือ การเขย่า (shaking) ถุงกรองให้ฝุ่นที่จับอยู่หลุดออกไป อีก 2 วิธี เป็นวิธีเป่าฝุ่นให้หลุดจากถุงกรองโดยใช้อากาศที่ไหลย้อนกลับเป็น
ตัวเป่า (reverse air flow) หรือ โดยใช้อากาศอัด (Compressed air) พ่นเป็นพัลล์เจท (pulse jets) เพื่อกระแทกฝุ่นที่เกาะอยู่ นอกจากวิธีการข้างต้นแล้ว อาจใช้เทคนิคอื่นก็ได้ แต่ไม่นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์และทางด้านเทคนิค.

อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำความสะอาดถุงกรอง (Bage Cleaning)

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของเครื่องกรองแบบถุง (Advantages and Disadvantages)

ข้อได้เปรียบ ได้แก่
1. มีประสิทธิภาพในการจับฝุ่นสูง แม้ฝุ่นมีขนาดเล้ก
2. ค่าลงทุน (initial cost) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ ESP และสครับเบอร์
3. ค่าความดันลดและพลังงานที่ใช้เดินเครื่องไม่มากนัก
4. ฝุ่นที่เก็บได้แห้ง สามารถนำไปทิ้งหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้
5. ขจัดปัญหาน้ำเสีย

อ่านเพิ่มเติม: ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของเครื่องกรองแบบถุง (Advantages and Disadvantages)