02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAG CARE

Bag Care

Bag Care

ตรวจสอบคุณสมบัติของเส้นใยที่ใช้สำหรับถุงกรอง

อ่านเพิ่มเติม: Bag Care

Bag Filter

ถุงกรอง

ถุงกรองเป็นอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาคประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันแพร่หลาย

อ่านเพิ่มเติม: Bag Filter

Bag Care Accessory

Bag Care Accessory โครงสร้างเหล็กถุงกรอง

อ่านเพิ่มเติม: Bag Care Accessory