Automatic Electromagnet

Automatic Electromagnet

การใช้สนามแม่เหล็กแรงต่ำและมีอำนาจแม่เหล็กมาก ทำความสะอาดได้ง่าย สินค้าจะทำจากตะแกรงขนาดกลางพิเศษ