02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direct-Discharge Type

Direct-Discharge Type

การจำแนกและการจำแนกโดยการแยกอนุภาคออกเป็นกลุ่มขนาดที่เทียบได้วัสดุที่ผ่านหน้าจอของตัวคั่นไวเบรจะถูก seregated ลงในผลิตภัณฑ์หยาบและปรับและมั่นใจหรือเปอร์เซ็นต์หรือ undersize และ oversize ผสม