Vibro Separators Filter

 Vibro Separators Filter

แผนภาพด้านบนแสดงการสร้างพื้นฐานของตัวคั่นนี้ กรอง. ประกอบด้วยฐานกลมหนักที่มีหน้าจอตัวกรองและกระทะฐานซึ่งตั้งอยู่บนฐานรองรับ