02-987-4174

2/51 หมู่บ้านชาวฟ้า ม.6 ต.คูคต  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dust Collector,เครื่องกรองฝุ่น

เครื่องมือดักจับฝุ่นละออง คือเครื่องมือแบ่งแยกสารปนเปื้อนภายในอากาศรูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมใช้กัน มากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นละอองปริมาณผลของฝุ่นความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการเจียระไน อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ หรือ ปล่องควันจากหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

 

เครื่องมือดักจับฝุ่นละออง คือเครื่องมือแบ่งแยกสารปนเปื้อนภายในอากาศรูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมใช้กัน มากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นละอองปริมาณผลของฝุ่นความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการเจียระไน อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ หรือ ปล่องควันจากหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

เครื่องดักฝุ่นแบบแห้ง
1.ไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone dust collector)
ทำ งานโดยอาศัยหลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) โดยอากาศและฝุ่นที่ไหลเข้าสู่ไซโคลนจะถูกทำให้เกิดการหมุนวนเหมือนกับการ หมุนของพายุไซโคลน ซึ่งแบ่งการหมุนวนออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนอก เป็นการหมุนวนของอากาศที่มีทิศทางม้วนลงด้านล่างตามผนังไซโคลน ซึ่งจะพัดพาเอาฝุ่นหยาบออกมาด้วย ส่วนการหมุนวนชั้นใน เป็นการหมุนวนที่เกิดขึ้นที่ด้านล่างของไซโคลนโดยมีทิศทางม้วนขึ้นด้านบนตาม แนวศูนย์กลางไซโคลน ซึ่งจะพัดพาฝุ่นละเอียดออกจากไซโคลนไปพร้อมกับอากาศได้ ประสิทธิภาพการแยกฝุ่นของไซโคลนจะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น มวล และความเร็วในการแยกฝุ่นออกจากอากาศ
2.เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (Bag House หรือ Bag Filter)
ทำ งานโดยอาศัยหลักกลไกการกรอง (Filtration) อากาศที่มีสารปนเปื้อนไหลผ่านเข้าผ้ากรองหรือถุงกรอง ที่มีความละเอียดมากพอที่จะยอมให้เฉพาะอากาศเท่านั้นที่ไหลผ่านถุงกรองไปได้ ส่วนฝุ่นจะติดอยู่ที่ผิวหน้าของผ้ากรอง เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรองหรือถุงกรองนี้มีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นสูงถึง 99.9% แต่ตัวระบบค่อนข้างใหญ่ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมาก ราคาผ้ากรอง หรือ ถุงกรองแพง และอายุการใช้งานของผ้ากรองมีจำกัด ต้องทำการเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
 
เครื่องดักฝุ่นแบบเปียก
มีหลักการทำงานโดยประกอบด้วย 3 กระบวนการได้แก่
- กระบวนการเพิ่มความชื้นให้อากาศ (Air Humidification)
- กระบวนการสัมผัสกันระหว่างอากาศกับของเหลว (Air-Liquid Contact)
- กระบวนการแยกของเหลวออกจากอากาศ (Liquid-Air Separation)
เครื่องดักฝุ่นแบบเปียก ประกอบไปด้วย
1.หอพ่นของเหลว (Spray Tower)
เป็น เครื่องดักฝุ่นแบบเปียกที่มีรูปแบบง่ายที่สุด ทำงานโดยอาศัยการสัมผัสกันระหว่างฝุ่นกับน้ำ การสัมผัสกันจะทำให้น้ำรวมตัวกับฝุ่นส่งผลให้ฝุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นและแยกตัว ออกจากอากาศ ประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นค่อนข้างต่ำ
2.สครับเบอร์แบบแพ็กเบด (Packed-Bed Srubber)
3.สครับเบอร์แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง หรือเรียกว่า ไซโคลนแบบเปียก (Wet Cyclone)
อาศัยหลักการคล้ายกับไซโคลนดักฝุ่น แต่เพิ่มระบบฉีดน้ำเป็นฝอยละอองเข้าไปที่ผนังด้านในของไซโคลน